To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Uczestnicy
już niedostępne -

[PL]

Konferencja koalicji RECONOMY  "Gospodarka obiegu zamkniętego - biznes i konsument na ścieżce zmiany" (23.11.2017, Centrum Olimpijskie w Warszawie) poświęcona będzie tematyce gospodarki obiegu zamkniętego (ang. circular economy) - czyli nowoczesnej koncepcji tworzenia wartości poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów. Koncepcja ta pozwala na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych produktów dzięki takim zmianom na wszystkich etapach cyklu życia produktu, które umożliwiają powtórne wykorzystanie użytych materiałów tworząc nową wartość. 

Podczas konferencji przedstawione zostaną doświadczenia międzynarodowe z tego obszaru oraz omówione zostaną możliwości wdrożenia podobnych działań w Polsce. Gościem specjalnym wydarzenia jest Peter Lacy - Dyrektor Zarządzający Growth, Strategy and Sustainability w Accenture. W trakcie konferencji przedstawione zostaną także modele biznesowe gospodarki o zamkniętym obiegu, jak również odbędzie się dyskusja na temat zrównoważonej konsumpcji i świadomości konsumentów. 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.
Szczegółowy program konferencji jest dostępny tu:   PROGRAM KONFERENCJI


Patronat honorowy: Ambasada Holandii, Ministerstwo Rozwoju oraz Prezydent m.st. Warszawy.
Partnerzy: IKEA, Stena Recycling, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań oraz Unilever.


[ENG]

"Circular economy - business and consumer on the route of change" conference organised by RECONOMY coalition (23.11.2017, Olympic Center in Warsaw, Poland) will be devoted to the topics of circular economy - a modern concept of value creation through rational use of resources. This paradigm allows to minimize the negative impact of the manufactured products on the environment  through implementing changes at all stages of the product life cycle. As a consequence, the reuse of the materials to create a new value is possible.

During the conference international experiences, as well as new possibilities on the Polish market in this field will be presented and discussed. Peter Lacy - Managing Director of Growth, Strategy and Sustainability at Accenture will be a special guests of the event. The conference will also feature circular economy business models as well as a discussion about sustainable consumption and consumer awareness.

Admission to the conference is free.
Conference program in English is available here:  CONFERENCE PROGRAM


Honorary patronage: the Embassy of the Kingdom of Netherlands, Polish Ministry of Economic Development and the Mayor of the City of Warsaw.  
The conference is also supported by: IKEA, Stena Recycling, the Rekopol Packaging Recycling Organization and Unilever.

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa innowacje